24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TỔNG TRUY CẬP: 24,223,072

TRUY CẬP THÁNG: 3,599

ĐANG ONLINE: 1,617

Chú trọng giảm tỷ lệ trẻ nhiễm HIV từ mẹ

Chiến dịch phòng, chống HIV/AIDS luôn được Nhà nước, xã hội quan tâm trong nhiều năm qua, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc giảm tỷ lệ trẻ nhiễm HIV từ mẹ. Chiến lược Quốc gia phòng chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 đã đề ra mục tiêu giảm tỷ lệ trẻ nhiễm HIV từ mẹ xuống dưới 2% vào năm 2020, hiện tỷ lệ này đang là 1,93%.